Hướng dẫn khôi phục mật khẩu admin trên website WordPress

Bạn quên mật khẩu admin WordPress ? Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn khôi phục (reset) mật khẩu một cách đơn giản và nhanh nhất.

1. Khôi phục thông qua email quản trị

Truy cập domain.com/wp-admin, tại đây sẽ hiển thị mục “Quên mật khẩu” (Lost your password?), tiến hành click chọn như hình.

Lưu ý: Cách khôi phục này thông thường chỉ hiệu quả trong trường hợp có cài đặt plugin gửi email thông qua SMTP trên website trước đó.

Nguyên nhân do mặc định, WordPress sẽ tự dùng hàm sendmail() của PHP để gửi email nặc danh (không xác thực user/password, hình thức thường dùng để spam email, gửi mail giả mạo). Điều đó khiến các email này thông thường sẽ bị chặn lại và không đến được địa chỉ email đích. Vì vậy nếu website không cài đặt bất kì plugin SMTP nào, thì các bạn có thể xem tiếp hướng dẫn bên dưới.

2. Khôi phục thông qua database

  • Với cPanel: đăng nhập vào quản lý hosting và tìm đến mục “phpMyAdmin” như hình. z1572458826511_706bf38b0156ab2a45801ab208bd036d

Tại giao diện phpMyAdmin này, tìm đến database đang được setup trên website WordPress. Nếu hosting có nhiều database thì cần xác định database đang sử dụng cho website cần sửa lỗi là database nào. Cách thực hiện:

+ Truy cập File Manager

+ Mở file wp-config.php

+ Tìm nội dung tại dòng “define(‘DB_NAME’, ‘database_db’);” với “database_db” là tên database đang sử dụng.

 

  • Với DirectAdmin: truy cập domain.com/phpmyadmin hoặc 1.2.3.4/phpmyadmin (với 1.2.3.4 là IP máy chủ) để vào trang login phpMyAdmin, thông tin đăng nhập sẽ dựa vào file wp-config.php của website cần thao tác.

+ Truy cập File Manager

+ Mở file wp-config.php

+ Tìm nội dung tại dòng như dưới:

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'username_db' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_usr' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'matkhauuser_database' );

username_db: database website đang sử dụng

username_usr: username gán vào database (user login phpMyAdmin)

matkhauuser_database: mật khẩu của user trên (mật khẩu login phpMyAdmin)

Sau đó tìm đến bảng wp_users và chọn vào “sửa” ở username mà bạn cần thực hiện khôi phục.

z1572458973735_3bcafa118d7616b8e425f71220d3b0ab

z1572459090661_d5ae6a54cdfa8d8d20af66bc80fbe226

Giao diện sẽ chuyển về một trang mới, tại đây lưu ý dòng user_pass. Các cột cần điều chỉnh:

  • Hàm: MD5
  • Giá trị: điền mật khẩu mới bạn muốn

z1572459335129_f2044c2388838e67b7252df30ca724f3

Chúc các bạn thành công trong việc kiểm tra khôi phục lại mật khẩu tài khoản admin website WordPress của mình. Nếu gặp khó khăn hay trục trặc gì các bạn có thể liên hệ với hệ thống hỗ trợ 7Host tại website https://www.7hosting.cloud hoặc [email protected] để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hướng Dẫn Cài Đặt Plugin WP Mail SMTP Để Gửi Mail Trên WordPress (SMTP Mail WordPress)

Các cấu trúc điều khiển, xử lý chuỗi đơn giản và Dictionaries trong Bash

Hướng dẫn cài đặt đăng nhập Webmail RoundCube với One-Click trên DirectAdmin

7Host bảo vệ dữ liệu của khách hàng như thế nào?

Các hàm xử lý chuỗi nâng cao trong Bash (Phần 2)

Shell là gì ? Sự khác nhau giữa SH và Bash

Phân biệt IMAP và POP

Sử dụng Shared Hosting liệu có bảo mật và an toàn thông tin hay không ?