Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị (reset root password) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS

Trong quá trình sử dụng máy chủ có hệ điều hành là CentOS, chúng ta đôi khi sẽ gặp phải tình trạng quên/mất mật khẩu quản trị cao nhất là tài khoản root. Để xử lý ta cần thực hiện khôi phục lại mật khẩu (reset root password) này theo hướng dẫn sau:

CentOS 6.

Bước 1: Thực hiện reboot máy chủ để thực hiện boot vào GRUB menu.

z1572498370305_23f49f1fd54024ab5b33c8d7c8696038

Nhấn phím bất kì tại bước như trên hình để vào GRUB menu.

Bước 2: Tại GRUB menu sẽ hiển thị các kernel đang có trên máy chủ. Tại kernel được chọn mặc định (kernel boot mặc định, thông thường là kernel mới nhất) nhấn phím E để thực hiện chỉnh sửa.

z1572498489380_df6ec59eb97590fb0e94177dd6ab766f

Bước 3: Dùng phím ↓ để di chuyển xuống dòng “kernel …” và chọn tiếp phím E để chỉnh sửa

z1572498607092_7dccca814dee33fd22b918898718b5b3

Bước 4: Sau chữ “quiet” thực hiện thêm nội dung số “1” vào và ấn phím Enter. Mục đích thêm vào số 1 để nhằm boot vào chế độ Single Mode (init 1)

z1572498810359_d53a4cc426a8d5990568d177a8ddacee

Bước 5: Giao diện sẽ trả về như hình, thực hiện bấm tiếp phím B để boot vào kernel đã chỉnh sửa.

z1572501422633_2ee06ff4753614f66f4c13eff2ab17b2

Bước 6: Sau khi boot vào hoàn tất, thực hiện gõ lệnh “passwd root” để đặt password mới.

z1572501546224_b8ed6da2a9bc86cf4dde15b5c7d5ef4b

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc khôi phục mật khẩu quản trị root (reset root password) cho máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 6. Thật dễ dàng phải không?

CentOS 7.

Bước 1: Thực hiện reboot máy chủ để thực hiện boot vào GRUB menu tương tự như trên.

Tại Grub menu sẽ hiển thị các kernel đang có trên máy chủ. Tại kernel mới nhất (trên cùng) nhấn phím E để thực hiện chỉnh sửa.

z1572501798617_bd31a6c488b46b8493fa4c8e442c6118

Bước 2: Dùng phím ↓ để di chuyển xuống dòng và tìm dòng có chữ “ro”

z1572501927458_73968cfd118044ba61d507b2afabfaeb

Bước 3: Thay thế chữ ro thành

rw init=/sysroot/bin/sh

và bấm tổ hợp CTRL + X để boot tiếp vào OS

z1572502040193_43a32bd592e74241234bdafb89ef3db0

Bước 4: Gõ các lệnh sau để mount và đặt lại mật khẩu cho tài khoản root:

chroot /sysroot
passwd root

z1572502252498_d9ba9a04f14fbaa0e4ab22ace7c122b9

Bước 5: Sau khi đặt xong mật khẩu root, thực hiện gõ tiếp các lệnh sau để update thông tin vào SELinux và thoát khỏi chroot:

touch /.autorelabel
exit
reboot

z1572502523191_392831c5594a2f6606920643466cbd94

Như vậy là đã hoàn thành việc khôi phục mật khẩu quản trị root (reset root password) cho máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS7. Nếu gặp vấn đề trong quá trình thực hiện, các bạn có thể liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ 7Host Việt Nam tại [email protected] hoặc website https://7hosting.cloud

Cài đặt LSCache cho WordPress với 3 bước đơn giản

Hướng dẫn cài đặt plugin Really Simple SSL để hiển thị khóa xanh với các website WordPress

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 8 Toàn Tập

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị (reset root password) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS

Hướng dẫn thay đổi PHP version trên hosting

Hướng dẫn thực hiện cấu hình chuyển hướng toàn bộ truy cập tên miền bằng file .htaccess

Python – Ngôn ngữ tuyệt vời

Hoàn thiện thiết lập môi trường phát triển Python