Hướng dẫn cài đặt WordPress trên DirectAdmin (Evolution Skin)

Trước đây 7Host đã có 1 bài hướng dẫn cài đặt Wordpress trên cPanel và cài đặt Wordpress trên DirectAdmin, tuy nhiên bài hướng dẫn trên DirectAdmin trước đây là hướng dẫn trên giao diện Enhanced cũ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt Wordpress theo từng bước một trên giao diện Evolution mới.

Upload mã nguồn

Tải mã nguồn WordPress tại đây

Truy cập vào trang quản trị DirectAdmin theo thông tin được cung cấp và thực hiện upload theo thứ tự như hình bên dưới.

23

Mặc định khi khởi tạo, DirectAdmin sẽ tạo ra 1 file index.html chưa nội dung mặc định nhằm báo người dùng biết rằng việc trỏ domain của mình đã về chính xác địa chỉ IP chưa, cụ thể file index.html sẽ hiển thị như hình bên dưới:

1

Mặc định việc load một trang web sẽ ưu tiên theo thứ tự file index.html rồi mới đến index.php, vì thế cần xóa bỏ file này đi sau khi xác nhận được domain đã trỏ về đúng IP chỉ định. Để xóa bỏ file cũng như tiến hành upload cần truy cập vào thư mục public_html như hình dưới.

4

Sau đó chọn Button “Upload File” để tải lên file cài đặt WordPress đã tải trước đó.

File cài đặt sau khi tải lên thì tiến hành giải nén. 5

6

Do việc giải nén mặc định sẽ đưa toàn bộ nội dung được giải nén vào thư mục “WordPress” vì thế cần di chuyển các file bên trong này ra ngoài. Tuy nhiên theo cơ chế mặc định DirectAdmin không hỗ trợ các button trực tiếp cho việc Copy/Paste mà cần thực hiện thông qua một trình bộ nhớ tạm “Clipboard”. Vì thế cần chọn tất cả file cần di chuyển và add vào “Clipboard” trước khi thực hiện di chuyển.

7

Di chuyển thoát ra khỏi public_html/wordpress và trở ra public_html. Tại đây tiến hành paste (Move) lại các file đã được nằm trong “Clipboard”

8

 

Như vậy là đã hoàn thành việc upload mã nguồn.

 

Tạo database và user database

9

 

9.1

 

9.2

 

9.3

Cần lưu lại các thông tin về User – Database name và Password nhằm để khai báo ở bước cài đặt WordPress

Tiến hành cài đặt

Truy cập vào website đã trỏ DNS về đúng địa chỉ IP hosting, cũng như đã upload đầy đủ mã nguồn. Tiến hành cài đặt và khai báo các thông tin đã tạo trước đó

9.4

9.5

Việc cài đặt đã xong, các bạn có thể thử truy cập domain của mình hoặc click “Đăng nhập” để truy cập admin site và tiến hành điều chỉnh

9.6

Nếu trong quá trình cài đặt gặp lỗi hoặc bất kì vấn đề gì, các bạn có thể liên hệ với đội ngủ hỗ trợ của chúng tôi thông qua [email protected] hoặc website https://www.7hosting.cloud

 

 

Khuyến mãi mừng sinh nhật 7Host

Hướng dẫn thực hiện cấu hình chuyển hướng toàn bộ truy cập tên miền bằng file .htaccess

Hướng dẫn cài đặt Website WordPress với công cụ WordPress Toolkit trên cPanel

Hướng dẫn tạo tài khoản email trên dịch vụ Email Hosting

Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trên DirectAdmin

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị (reset root password) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS

Các cấu trúc điều khiển, xử lý chuỗi đơn giản và Dictionaries trong Bash

Hướng dẫn xử lý lỗi yêu cầu đăng nhập FTP khi cài đặt Plugin trên WordPress